Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Zasady aplikowania 2008

Informujemy, że wnioski na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe można przesyłać do Narodowej Agencji do dnia 05.12.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego). W przesyłanych wnioskach można aplikować o wyjazdy, które zakończą się najpóźniej 15 maja 2009 r.

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza do składania wniosków osoby zainteresowane udziałem w wizytach przygotowawczych i seminariach kontaktowych.

Wnioski należy składać on-line w systemie Multipass pod adresem: http://pl.multipassdb.org/

Przed złożeniem wniosku należy:

Dodatkowe zasady - program Comenius

 • Zapoznać się z tabelą zawierającą ryczałtowe stawki dzienne obowiązujące na wyjazdy do poszczególnych krajów.

Listy seminariów kontaktowych dla poszczególnych programów:

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Wypełnić w języku polskim aplikację on-line w Multipassie oraz przesłać ją do systemu rejestrującego wnioski wykorzystując opcje złóż wniosek w kolumnie OPERACJE (instrukcja o tym, jak wypełnić wniosek on-line znajduje się w Multipassie),

 2. Wydrukować wypełniony wniosek on-line (wykorzystując opcję drukowania w Multipassie).

 3. Wniosek powinna podpisać osoba upoważniona do składania podpisów w imieniu instytucji wnioskującej. Na wniosku powinna znajdować się pieczęć instytucji wnioskującej.
  Uwaga: jeżeli o udział w wizycie lub seminarium wnioskuje szkoła, wniosek podpisuje dyrektor szkoły. Wniosku nie podpisuje uczestnik biorący udział w wizycie lub seminarium.

 4. Do Narodowej Agencji prosimy przesłać 1 oryginał wniosku zawierający wymagane podpisy i pieczęcie oraz 2 kopie wniosku (kopie prosimy przesyłać bez załączników I i II).

 5. Do przesyłanego do Narodowej Agencji kompletu dokumentów należy dołączyć wypełniony i wydrukowany Załącznik III. Dokumenty prosimy przesyłać w jednej kopercie.
  Uwaga: uzupełnienie złożonego wniosku nie jest możliwe.

 6. Wniosek należy przesłać na 8 tygodni przed planowaną wizytą lub udziałem w seminarium.

Wnioski prosimy przesyłać na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
_z dopiskiem: wizyta przygotowawcza lub seminarium kontaktowe
Programu Comenius/Grundtvig/Leonardo/Erasmus (wybrać właściwe)_
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa