Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Do pobrania

Ostatnia aktualizacja podstrony: 10.01.2013


Dokumenty obowiązujące w roku 2013.

Nazwa dokumentu
(kliknij aby pobrać)
Język dokumentu Opis dokumentu
Formularz wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe polski Wniosek eForm (wersja 5.5 angielskojęzyczna).
Dokument w formacie PDF. Aby go złożyć metodą on-line do Narodowej Agencji, konieczny jest zainstalowany w komputerze program Acrobat Reader, wersja co najmniej 9.2 lub nowsza, aktywne łącze internetowe oraz podłączona, sprawna drukarka.
UWAGA: kopiujemy plik do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynamy wypełnianie wniosku
Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku polski Instrukcja merytoryczna wspomagająca poprawne wypełnienie wniosku, zawierające informacje szczegółowe odnośnie wszystkich pól wniosku
Tabela stawek na utrzymanie obowiązujących w Polsce w roku 2013 polski Tabela zawiera ryczałtowe stawki na utrzymanie obowiązujące polskich aplikantów w rundzie selekcyjnej 2013. Stawki pokrywają koszt: zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia na czas wyjazdu. Koszty utrzymania na wyjeździe wyliczamy mnożąc: liczba dni podróży x stawka na kraj docelowy
Tabela limitów na podróż obowiązujących w Polsce w rundzie selekcyjnej 2013 polski Tabela zawiera limity na podróż, na jednego uczestnika wyjazdu, obowiązujące w Polsce w rundzie selekcyjnej 2013
Wzór certyfikatu uczestnictwa angielski Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zagranicznej wizycie przygotowawczej.
Raport końcowy -wzór poglądowy polski Wzór poglądowy Raportu końcowego służący jedynie do zapoznania się z treścią raportu.

UWAGA: W roku 2013 obowiązuje składanie raportu końcowego za pomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE. W systemie stosujemy login i hasło użyte uprzednio do wypełnienia Ankiety Beneficjenta

Przejście do systemu Raport końcowy PV 2013
Wytyczne do Raportów końcowych 2013 polski (dokument w opracowaniu) Wytyczne do Raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie w ramach kontraktu 2013

Dokumenty obowiązujące w roku 2012.

Nazwa dokumentu
(kliknij aby pobrać)
Język dokumentu Opis dokumentu
Formularz wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe polski Wniosek eForm (wersja 4.6 polskojęzyczna).
Dokument w formacie PDF. Aby go złożyć metodą on-line do Narodowej Agencji, konieczny jest zainstalowany w komputerze program Acrobat Reader, wersja co najmniej 8.2 lub nowsza, aktywne łącze internetowe oraz podłączona, sprawna drukarka.
UWAGA: kopiujemy plik do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynamy wypełnianie wniosku
Instrukcja techniczna pobrania i złożenia wniosku eForm polski Zakładka internetowa, zawierająca informacje podstawowe odnośnie sposobu postępowania z wnioskami eForm
Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku polski Instrukcja merytoryczna wspomagająca poprawne wypełnienie wniosku, zawierające informacje szczegółowe odnośnie wszystkich pól wniosku
Tabela stawek na utrzymanie obowiązujących w Polsce w roku 2012/2013 polski Tabela zawiera ryczałtowe stawki na utrzymanie obowiązujące polskich aplikantów w rundzie selekcyjnej 2012/2013. Stawki pokrywają koszt: zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia na czas wyjazdu. Koszty utrzymania na wyjeździe wyliczamy mnożąc: liczba dni podróży x stawka na kraj docelowy
Tabela limitów na podróż obowiązujących w Polsce w rundzie selekcyjnej 2012/2013 polski Tabela zawiera limity na podróż, na jednego uczestnika wyjazdu, obowiązujące w Polsce w rundzie selekcyjnej 2012/2013
Wzór certyfikatu uczestnictwa angielski Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zagranicznej wizycie przygotowawczej.
Raport końcowy -wzór poglądowy polski (dokument w opracowaniu) Wzór poglądowy Raportu końcowego służący jedynie do zapoznania się z treścią raportu.

UWAGA: W roku 2012 obowiązuje składanie raportu końcowego za pomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE. W systemie stosujemy login i hasło użyte uprzednio do wypełnienia Ankiety Beneficjenta

Przejście do systemu Raport końcowy PV 2012
Wytyczne do Raportów końcowych 2012 polski Wytyczne do Raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie w ramach kontraktu 2012

Przewodnik dla wnioskodawców Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) na rok 2012.

Nazwa dokumentu Język dokumentu Opis dokumentu
Część I. Informacje ogólne angielski Dokument opublikowany przez Komisję Europejską
Część II. Sub-programy i akcje angielski Dokument opublikowany przez Komisję Europejską
Część III. Informacje o podprogramach i akcjach angielski Dokument opublikowany przez Komisję Europejską, tzw. fiszki