Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jak należy przygotować się do wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie wizyty przygotowawczej/seminarium kontaktowego?

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku (eForm) należy:

a) upewnić się, iż mamy zainstalowaną w komputerze odpowiednią wersję programu Acrobat Reader. Wymaganą jest co najmniej wersja 8.2 lub wyższa. Jeśli nie posiadamy wspomnianej wersji, poprawne złożenie wniosku może być niemożliwe.

b) upewnić się, iż mamy podłączone do komputera aktywne łącze internetowe. Bezpośrednio po wypełnieniu wniosku należy złożyć go drogą on-line poprzez kliknięcie przycisku „Złóż on-line”.

c) przygotować informacje dotyczące planowanego wyjazdu, a w szczególności: dokładną nazwę i adres organizacji goszczącej, imię i nazwisko osoby kontaktowej, datę rozpoczęcia wyjazdu, szacowane koszty wyjazdu, itd.