Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

W jaki sposób przesyłana jest umowa finansowa? W jaki sposób przekazać ją do Narodowej Agencji?

Umowa Finansowa zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika wyjazdu, podany we wniosku aplikacyjnym.
Po wydrukowaniu, zapoznaniu się z treścią, uzupełnieniu koniecznych podpisów i pieczęci należy przesłać w dwóch egzemplarzach listem poleconym na adres Narodowej Agencji z dopiskiem na kopercie ”wizyty przygotowawcze – umowa”. Umowę przesyłamy bez załączników.
Załączniki zostaną dołączone przez pracowników Narodowej Agencji.