Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wyjazd dwóch osób na tą samą wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd dwóch osób z jednej organizacji/instytucji na ten wyjazd. We wniosku, w pkt D należy podać uzasadnienie wyjazdu drugiej osoby.
Narodowa Agencja rozważy i podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu dofinansowania dla drugiej osoby.