Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Od kiedy można ponosić uprawnione do rozliczenia końcowego wydatki, związane z wyjazdem na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe?

Wszelkie uprawnione wydatki związane z planowanym wyjazdem można ponosić od daty podjętej przez Narodową Agencję decyzji selekcyjnej pozytywnej. Wydatki poniesione przed tą datą będą nieuprawnione i nieuwzględnione w końcowym rozliczeniu finansowym wyjazdu.

Data decyzji selekcyjnej pozytywnej publikowana jest na wraz z wynikami selekcji, na stronie www.pv.org.pl/wyniki-selekcji oraz będzie podana w liście powiadamiającym o wyniku selekcji.

Końcowy termin ponoszenia wydatków zostanie określony w Umowie Finansowej dotyczącej planowanego wyjazdu.