Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

W jakiej walucie prowadzony rachunek bankowy jest korzystniej podać do umowy finansowej?

Korzystniej jest podać rachunek bankowy prowadzony w walucie Euro. Pozwoli to uniknąć strat kursowych oraz konieczności zakupu Euro (przed wyjazdem do krajów ze strefy EUR).
Ponadto dofinansowanie w umowie finansowej określone będzie w walucie Euro, płatności oraz rozliczenie końcowe zostanie dokonane również w tej walucie.