Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jakie dokumenty należy zgromadzić by rozliczyć z Narodową Agencją przyznane dofinansowanie na odbycie wizyty przygotowawczej?

W związku z odbytym wyjazdem należy zgromadzić następujące dokumenty:
a) w przypadku odbycia podroży samolotem lub promem - faktury zakupu biletów oraz karty pokładowe, w przypadku odbycia podróży pociągiem lub autobusem – bilety z widniejącą ceną,
b) potwierdzenie uczestnictwa w wizycie zawierające imię i nazwisko uczestnika wizyty oraz daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty, wystawione przez organizację goszczącą, podpisane przez Dyrektora organizacji goszczącej.
c) fotokopie wiz wjazdowych/wyjazdowych

W przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe dotyczące tych osób.