Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jakie dokumenty należy przesłać do Narodowej Agencji po powrocie z wizyty przygotowawczej by rozliczyć przyznane dofinansowanie?

W terminie 30 dni od daty końcowej działania, Beneficjent obowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji Raport Końcowy, zgodny ze wzorem. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

Nie przesyłamy dokumentacji finansowej dotyczącej wyjazdu.

Narodowa Agencja, po otrzymaniu zgodnego ze wzorem raportu końcowego, może zażądać na osobny wniosek, przesłania oryginałów następujących dokumentów:
- w przypadku kosztów utrzymania: zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej zawierające nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty;
- w przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe.

Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli.