Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jakie dofinansowanie jest możliwe do uzyskania w przypadku wyjazdu na seminarium kontaktowe?

Możliwe do uzyskania dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:

  1. podróż (wliczając wizy wjazdowe/wyjazdowe) – maksymalnie 500,00Euro,

  2. opłata fee za uczestnictwo w seminarium kontaktowym (zawierająca koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów seminaryjnych, programu kulturalnego). Jej wysokość oraz sposób zapłaty podany jest przez organizatora w materiałach seminaryjnych,

  3. Dodatkowe stawki na utrzymanie – w przypadku gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie. W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży. Tabela stawek znajduje się na stronie www.pv.org.pl/Dokumenty

  4. Koszty specjalnych potrzeb - w przypadku uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami / ich opiekunów dofinansowanie szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.