Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Czy uprawniony jest wyjazd na seminarium kontaktowe jeden dzień przed rozpoczęciem seminarium i powrót jeden dzień po zakończeniu seminarium? Czy na dodatkowe dni podróży można uzyskać dofinansowanie?

Tylko w jednym - uzasadnionym przypadku - istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd na seminarium jeden dzień przed rozpoczęciem seminarium i powrót jeden dzień po zakończeniu seminarium. Możliwość taka istnieje tylko wówczas gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie.
W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o dodatkowe stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży.