Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Czy można uiścić opłatę (fee) za uczestnictwo w seminarium kontaktowym gotówką na miejscu podczas seminarium?

Organizator seminarium wyznacza termin wnoszenia opłaty seminaryjnej (fee) przelewem bankowym przed rozpoczęciem seminarium. Jednakże czasami istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką na miejscu podczas seminarium. Sposobność taka pozwala uniknąć poniesienia kosztów przelewu zagranicznego, kosztów strat kursowych, itd.
Możliwość taką należy koniecznie uprzednio uzgodnić z organizatorem.