Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jakie dokumenty należy zgromadzić by rozliczyć z Narodową Agencją przyznane dofinansowanie na udział w seminarium kontaktowym?

W związku z udziałem w seminarium należy zgromadzić następujące dokumenty:

a) w przypadku odbycia podróży samolotem lub promem
- faktury zakupu biletów, bilety oraz karty pokładowe,
w przypadku odbycia podróży pociągiem lub autobusem
– bilety z widniejącą ceną,

b) certyfikat uczestnictwa w seminarium kontaktowym zawierający imię i nazwisko uczestnika oraz daty rozpoczęcia i zakończenia seminarium, wystawiony przez organizatora seminarium,

c) fotokopie wiz wjazdowych/wyjazdowych

W przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe dotyczące tych osób.